Rörsystem för krävande användningsområden

Det rostfria och brandsäkra alternativet

Glasfiberrör för industriell användning

Prestanda och tillförlitlighet utan risk för rost

IDENTIC levererar ingenjörstjänster och rörsystem av glasfiber – Glass Reinforced Epoxy (GRE) – till skandinaviska industriföretag, och det har vi gjort i över 25 år. Vi distribuerar alla produkter från NOV Fiber Glass Systems som används för industriella applikationer i Skandinavien och arbetar därför med hela NOV:s produktutbud när det gäller glasfiberprodukter, inklusive Bondstrand™.

Våra tjänster omfattar både nyckelfärdiga projekt och konsultuppdrag för att hjälpa dig i dina projekt, med allt från projektplanering och kalkyler, till materialspecifikationer, projektledning av installationen och kvalitetskontroll. Vi arbetar också med utbildning och certifiering av installatörer och lagerhåller de specialverktyg som behövs för installation av glasfiberrör. 

Glasfiberrör är det logiska valet för krävande eller korrosiva miljöer, där glasfiberplastens egenskaper gör den till ett mycket bättre val än konventionella rostfria stålrör. Glasfiber är också ett brandsäkert material som passar utmärkt för installation i brandfarliga miljöer eller där det är viktigt att funktionen kvarstår vid eventuell brand. Glasfiberrör ger dig alla dessa fördelar – och dessutom är det en produkt som ger orsakar mindre koldioxidutsläpp än motsvarande stålrör.

Lägre livscykelkostnad

Rörsystem för industriella applikationer installeras ofta i krävande miljöer där de flesta metallegeringar snabbt korroderar. Det medför ofta kostsamt och arbetskrävande underhåll där rören i systemet löpande behöver bytas ut på grund av problem med rost och annan korrosion. Det gör att kostnaden för rörsystemet blir mycket hög, sett över hela dess livslängd. Ofta kostar underhållet mer än själva grundinvesteringen. Genom att välja ett rörsystem baserat på glasfiberrör som inte korroderar minskar du dramatiskt kostnaderna för både kontroll och underhåll. 

Bondstrand™ - the workhorse of GRE pipe systems

NOV tillhandahåller ett brett utbud av glasfibersystem där det mest kända och använda är Bondstrand™. Bondstrand är tillverkat av en epoxyblandning som är förstärkt med en väv av glasfiber, vilket innebär att röret inte korroderar, vare sig invändigt om det används för saltvatten, avloppsvatten, kemikalier eller på grund av exponering för avlagringar eller bakterier. Rören kan installeras i de mest krävande och aggressiva miljöer och är designat för ett temperaturområde från -40° till +121°C där de är ett mycket bra alternativ till metallrör gjorda av betydligt dyrare rostfria legeringar. Bondstrand är certifierat enligt ISO 14692 och enligt en mängd olika marina standarder

Glasfiber (GRE) är ett bättre miljöval

Idag är glasfiberrör en utmanare till olika sorters metallrör, ocskå på grund av att de kräver mindre energi, både under tillverkning och drift, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp.  När världen står inför allvarliga klimatförändringar kan användning av glasfiberrör istället för stålrör minska mängden koldioxid som frigörs i atmosfären, vilket gör glasfiber till ett klimatmässigt smartare val.